Web design 2009
See demo more>>
Panorama travel
   05/08/2007 more>>


Drawing
วาดรูปเหมือน
วาดลายเส้นจากภาพถ่าย
ขนาด (file) 8 x 10 นิ้ว
ความละเอียด 150 dpi
ราคา 300 บาท / 1 ท่าน

  ผลงาน

Offset name card.
พิมพ์นามบัตร
ระบบออฟเซต 4 สี ขั้นต่ำ 100 ใบ พิมพ์ 1-2 หน้า มีกระดาษให้เลือก 12 แบบ (การ์ดอาร์ต, PVC, พลาสติก) ความหนา 190 - 450 แกรม เคลือบด้าน / เคลือบมัน / เคลือบมันเฉพาะจุด

  ผลงาน
  ตัวอย่างกระดาษ
  ราคานามบัตร [Price]

Logo design
ออกแบบโลโก้
เครื่องหมายการค้า, ร้านค้า, ฉลากสินค้า, ป้ายร้าน, สติ๊กเกอร์

  ผลงาน

3D
3 Dimension
โมเดลสินค้า, บู๊ทแสดงสินค้า, charector design, animation

  ผลงาน

Printing
ออกแบบสิ่งพิมพ์
[Offset-Inkjet]

โบรชัวร์, โปสเตอร์, หนังสือ, ภาพประกอบ, แผ่นพับ, เมนู, ตกแต่งภาพ

  ผลงาน

2015 © www.artinsign.com