Macro
การถ่ายภาพมาโคร (Close up) หรือภาพระยะใกล้ ต้องใช้เลนส์มาโคร หรือฟิลเตอร์มาโคร ร่วมกับเลนส์ธรรมดา ทำให้สามารถโฟกัสวัตถุได้ในระยะใกล้กว่าปกติ กำลังขยายของภาพขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งมีให้เลือกหลายขนาด แต่การต่อฟิลเตอร์ทำให้สูญเสียแสงมากขึ้น จึงควรใช้ร่วมกับขาตั้งกล้อง
ผักปลาบ แววมยุรา
___________________________________________________________________________

Landscape
การถ่ายภาพทิวทัศน์ ควรใช้เลนส์มุมกว้างประมาณ 35 มม. หรือมากกว่า เพื่อเก็บรายละเอียดของภาพให้มากที่สุด เลนส์มุมกว้างจะเก็บแสงได้มาก ทำให้ได้ภาพคมชัดกว่าเลนส์ิธรรมดา (ขนาด 50 มม.) ในขนาดความไวแสงของฟิล์ม (ISO) ที่เท่ากัน
ปราณบุรี เมืองโบราณ เมืองโบราณ เมืองโบราณ
___________________________________________________________________________

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ครอบคลุมพื้นที่ 191,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2527 ภูหินร่องกล้ามียอดเขาสูง 1,617 เมตร มีทิวทัศน์สวยงาม ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา มีสนสองใบและสนสามใบขึ้นปะปนกัน และพบกล้วยไม้ดอกไม้ป่าหลายชนิดขึ้นอยู่ตามลานหิน

___________________________________________________________________________

Etc.
ลีลาวดี ตำลึง วณอุทยานปราณบุรี ___________________________________________________________________________

2007 © www.artinsign.com